https://www.pensionconcordia.at/de/

Cenník

Jednoducho pre všetkých

Život sa podobá krásnemu, hoci namáhavému a vyčerpávajúcemu výstupu na horu. Čím vyššie sa bude vystupovať, tým čistejšia je pramenitá voda, tým belší sneh, jasnejšie nebo, tým čistejšia duša človeka. 

https://www.pensionconcordia.at/de/